Diensten

Onderhoud

In overleg met de eigenaar en de onderhuurder maken wij afspraken over het beheer en onderhoud van het tuinenpark. De planning, aanbesteding en begeleiding van de uitvoering nemen wij voor onze rekening. In overleg met de vereniging bekijken wij of er onderhoud in zelfbeheer kan worden uitgevoerd.

Voor onderhoud dat niet door een vereniging kan worden gedaan maken wij gebruik van onder meer hoveniers, aannemingbedrijven, boomdeskundigen e.d. We maken daarbij bij voorkeur gebruik van plaatselijke bedrijven.

 

Biodiversiteit en klimaat

Bij het onderhoud houden wij rekening met flora en fauna. Het onderhoud geschiedt op een zodanige manier dat flora en fauna optimaal de kans krijgen om zich te ontwikkelen zonder dat dit ten koste gaat van het aanzien van het tuinenpark of overlast wordt veroorzaakt door ziekten, plagen of extreme groei van onwenselijke planten. 

Waar mogelijk zal de inrichting van een tuinenpark zodanig worden aangepast dit dit een gunstige invloed heeft op het afvoeren en bufferen van regenwater. Met name met de keuze van en hoeveelheid bestratingen wordt hiermee rekening gehouden.