Selecteer een pagina

Stichting Volkstuinen
in Nederland

Werkzaamheden worden uiterlijk eind 2022 beëindigd.

OVER ONS

Stichting Volkstuinen in Nederland verzorgt sinds 2018 de verhuur, het beheer en onderhoud van de volkstuincomplexen in Rotterdam.

In april 2022 heeft SViN haar opdrachtgever, de gemeente Rotterdam, laten weten de huurovereenkomst niet te kunnen voortzetten. Dit houdt in dat wij onze werkzaamheden uiterlijk eind 2022 beëindigen. De eigenaar van de grond, de gemeente Rotterdam, neemt de coördinatie van de taken over.​

INTERESSE

Wanneer u interesse heeft om lid te worden van een volkstuinvereniging, kunt u contact opnemen met het bestuur van de vereniging van uw keuze. Bijna alle verenigingen hebben een website waarop u kunt vinden hoe en wanneer zij bereikbaar zijn. SViN bemiddelt hier niet in.

Overheidsregels

Voor de huidige regels en bepalingen verwijzen wij naar de (website van) gemeente Rotterdam. Denk hierbij aan de Algemene Plaatselijke Verordening, bouwvoorschriften, bestemmingsplan, milieuvoorschriften, etc.
Ook het bestuur van de volkstuinvereniging is op de hoogte van de specifieke regelgeving voor volkstuincomplexen, de Kwaliteitseisen. Ook moeten de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging gevolgd worden.

Omgevingsvergunning

Om een opstal op de tuin te mogen plaatsen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Allereerst moet u toestemming hebben van uw bestuur. Vervolgens kunt u met deze toestemming en alle benodigde tekeningen en plattegronden, via het omgevingsloket een vergunning aanvragen.

Reductieregeling

Voor tuinders met een laag inkomen bestaat er een zogenaamde reductieregeling. Deze regeling geldt alleen voor tuinders met een verblijfstuin. Deze reductie moet jaarlijks aangevraagd worden. De reductie over 2021 moet voor 15 december 2022 aangevraagd worden.

Aanvraagformulier
Begeleidend schrijven